Обръщение от педагогическия екип на ПДТГ “Димитър Хадживасилев” към учениците от седми клас и техните родители

Скъпи седмокласници,

През тази учебна година вие завършвате прогимназиалния етап от основната степен на образование. На 15 и 17 юни  2020 година ви предстои  национално външно оценяване по български език и литература и по математика. Пожелаваме ви успешно полагане на тези изпити. С резултатите от тях се осъществява приемането ви в осми клас на местата по държавен план – прием 2020.

Уважаеми родители,

Изборът на професия е едно от най-важните решения в живота на човека. Предлаганите от нас специалности  осигуряват  формиране на  базови професионални и социални компетентности, необходими  за  съвременния  дигитален свят, в който ежедневно трябва да се адаптираме.

За да улесним Вашия избор ви предлагаме да разгледате  информацията  за нашите специалности  за  държавен план – прием 2020.

 

Поздрави,

Румяна Иванова

Директор на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”