ОТЧЕТ НА УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

През изминалата учебна година, като омбудсман на Търговската гимназия, съвместно с Ученическия съвет на ПДТГ „Д. Хадживасилев“, участвах активно в организирането на мероприятия и кампании с обществен и вътрешноинституционален характер.

Омбудсманът е официален ученически представител и се застъпва със средствата, позволени от неговия статут, когато с действие или бездействие, по някакъв начин са нарушени права на ученици в училището. Бях избран на тази длъжнст чрез електронно гласуване, като преди това участвах в публичен дебат заедно с другия претендент и в предизборен клип за бъдещите ми цели и роля като омбудсман.

Съобразно гласа на учениците от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ заех поста на омбудсман за учебната 2019/ 2020 година и официално положих клетва. За щастие, през моя мандат до момента нямаше нито едно регистрирано оплакване на ученик, отправено официално към мен, което е израз на духа на разбирателство и спокойната атмосфера в нашето училище.

Във връзка със Световния ден на добротата, съвместно с председателя на Ученическия съвет се включих в Кръгла маса по темата, организирана от Местната за града комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Организирахме няколко кампании „Училищен базар“ с цел набиране на средства с благотворителен характер в помощ на хора в нужда. Предоставени бяха парични средства на свищовлийката Станимира Ницова, както и хранителни продукти за социално слаби семейства в навечерието на Коледа, със съдействието на Сдружение „Рисувай с нас!“.

Предвид създалата се ситуация с разпространението на COVID-19, заедно с екипа, с който работихме съвместно през първи срок на учебната 2019/2020г., съхранихме желанието си да бъдем в помощ на ученици и учители и продължихме да играем спояваща роля в периода на онлайн обучението, помагайки индивидуално на всеки нуждаещ се както при ползването на обучителната платформа, така и в разнообразните начини за комуникация.

С удоволствие се включих и в тържествената церемония по завършването на Випуск 2020.

Търговската гимназия разполага с мощен потенциал от хора с ясни цели и възможности за постигането им. Ученическото самоуправление постоянно работи както за генериране и реализация на нови и интересни идеи, така и за съхраняване живи на традициите в ПДТГ „Д. Хадживасилев“.

Макар че съгласно статута на Училищния ученически омбудсман постът ще бъде предаден на друг единадесетокласник за следващ мандат, с удоволствие бих участвал в екипа на ученическото самоуправление и през учебната 2020/2021 година!

 

 

Изготвил: Борис – Александър Димитров Спасов – УУО на ПДТГ „Д. Хадживасилев“