Церемония по връчване на дипломите за завършено средно образование и свидетелствата за професионална квалификация

На 25.06.2020 година, от 10.30 часа, пред сградата на Търговската гимназия ще бъдат връчени дипломите за завършено средно образование и свидетелствата  за професионална квалификация на Випуск 2020. Кметът на община Свищов, господин Генчо Генчев, ще поздрави абитуриентите и ще връчи награди на 18 отличници, както и значки на всеки от завършващите. Гости на тържеството ще бъдат и д-р Анелия Димитрова -  заместник кмет „Управление на европейски проекти и образование”,  господин Росен Маринов – директор Дирекция „Култура и културно наследство”, госпожа Румяна Кузева – началник отдел „Образование”.

След успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията на пазара на труда излизат 16 икономист-информатици, 23 организатори на туристическа и агентска дейност и 12 сътрудници в малък и среден бизнес.  Почти всички ще кандидатстват във ВУЗ,  но имат намерение  и да работят по време на своето обучение.

Вярваме, че ще сбъднат мечтите си, защото излизат от Търговската гимназия с необходимите професионални и социални компетентности, необходими  за  съвременния  дигитален свят, към който ежедневно трябва да се адаптираме.

 

Успешна реализация на набелязаните цели!