Заслужено признание за висок професионализъм на учители от ПДТГ

На 25.06.2020 г. в Зала 1 на РУО – В. Търново тържествено бяха връчени отличия на учители от областта, доказали се в своята работа с висок професионализъм и качества.

Седем  учители от Търговската гимназия бяха номинирани и получиха грамоти, съгласно Статута на РУО, което е признание за усиления труд, полаган от целия колектив за обучението, възпитанието и повишаване компетентностите на учениците. Свидетелство за тяхната висока успеваемост е констатираната разлика на резултатите им при постъпване в ПДТГ и при дипломирането им (оценяване в Свидетелство за основно образование и националното оценяване на ДЗИ) – между 0.4 и 1.2 пункта израстване на ученик.

Наградени с грамота са: г-жа Юлия Величкова – заместник-директор по учебната дейност на ПДТГ, г-жа Аделина Милинова – ст. учител в професионално направление „Пътувания, туризъм и организация на свободното време“, д-р Теодора Спасова – ст. учител в ПН „Приложна информатика“, г-жа Диана Илиева-Атанасова – ст. учител в ПН „Счетоводство и данъчно облагане“, г-жа Миланка Узунова – ст. учител по БЕЛ, г-н Марин Станев – ст. учител по английски и френски език, г-н Цветелин Борисов – учител в ПН „Приложна информатика“.

Със специална почетна награда в категорията „Учител в гимназиален етап“  бе удостоен още един член на нашия колектив - г-жа Добринка Микова – дългогодишен преподавател в Търговската гимназия с няколко специалности, както и заместник-директор в четири от годините.  Това отличие е прекрасен завършек на нейния професионален път, едно морално удовлетворение за всичко свършено от нея в името на училището и неговите възпитаници.

Поздравления, колеги!

Дерзайте!