Търговската гимназия и СУ „Н. Катранов“ постигнаха съвместен успех в информационните технологии

На 27.06.2020 в гр. В. Търново се проведе Национален кръг на тазгодишната олимпиада по информационни технологии. Общо 20 бяха допуснатите проекти от категория „Уеб сайт“ за възрастова група V-VIII клас, разработени от 32 участици.

Представител на гр. Свищов бе ученикът от VIв клас на СУ „Н. Катранов“ Иван Спасов, с ръководител г-н Цветелин Борисов – учител, практическо обучение в Търговската гимназия. Обучението в уеб дизайн на Иван тръгва малко на шега преди година, когато той иска да се запознае с тази страна на технологиите, за да види дали е по-интересна за него от приложното програмиране, което вече харесва. Търси помощта на младия учител, когото познава и уважава. Така, с труд и постоянство се стига до успеха - първият проект на Иван Спасов днес вече е класиран на второ място в България!

В първата част на олимпиадата учениците трябваше да попълнят за един час тест с 40 въпроса, на ниво Национално външно оценяване в Х клас, с разнообразни въпроси от ИТ сферата. Тук Иван също се е представил блестящо, с точки, приравнени към оценка Отличен 6! Това го нарежда на трето място в индивидуалното класиране, само на 2,5 точки след първия осмокласник.

По график на Националната комисия бе организирана и 20-минутна онлайн защита на проектите. Компетентното жури бе учудено от възрастта на ученика, ползващ толкова на брой сложни уеб технологии и разнообразни програмни езици и средства – HTML, PHP, CSS, MySQL и други. Създаденият от Иван Спасов сайт на ДГ „В. Левски“ – гр. Свищов е програмиран изцяло, без използване на готови шаблони, разполага с потребителска и административна част и адаптивен дизайн. Авторът го е написал като жест на благодарност за полаганите към него грижи в детската градина. Националната комисия с възхита пожела на всяко учебно заведение поне по един такъв благодарен възпитаник, който да не забравя своите учители. Изказаха се суперлативи за свободния начин, по който Иван борави с технологиите и терминологията, гладкия изказ и разбирането, което прозира в думите му.

Сайтът на ДГ „В. Левски“ ще й бъде дарен от Иван Спасов преди началото на новата учебна година.

Екипът от две училища и всички, съдействали за големия успех, показаха, че при добро желание е възможно да се създават чудесни отношения между образователните институции в нашия град, с които да се дават възможности на децата от всяка възраст да се докоснат до различни професии и да разберат от рано дали това е тяхното поприще.

Благодарение на успеха на Иван Спасов и г-н Цветелин Борисов СУ „Н. Катранов“ ще получи средства по НП „Ученически олимпиади и състезания“ за осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади, за да продължи да се помага за изявата на свищовските деца в сферата на ИТ технологиите.

КЛАСИРАНЕ