Ново отличие за Търговската гимназия

Уважаеми ученици, учители, родители и граждани,
Имаме удоволствието да Ви съобщим, чe ПДТГ „Д. Хадживасилев“ е наградена с грамота от Регионално управление на образованието – Велико Търново за своето активно участие в кампанията „Май – месец на образованието, културата и духовността“.