Търговската гимназия - иновативното училище на Свищов

За трета поредна година Търговската гимназия в Свищов работи по проект "Иновативно училище", като се старае да осигурава на своите възпитаници различно, технологично, обвързано с практиката обучение, което да ги подготвя за реално работно място веднага след завършване на втори гимназиален етап на образование. Някои започват своите изяви в компютърния бранш още като ученици. Социалните умения и предприемаческият дух, изграждани в годините, са основа за успешната реализация на учениците на Първото държавно търговско училище в България във всяка област на икономиката на знанието. Ето как постигаме това:

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ" за 2019/2020 г.