Търговската гимназия уверено върви в STEM посока!

Излязоха резултатите от класацията на училищата - кандидати да работят по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда". Търговската гимназия е сред одобрените на първи етап и уверено продължава да следва линията на технологично развитие, съчетано с реална практика в училище. 

Проектните предложения са оценявани от специално сформирана комисия. В нея са взели участие експерти от Министерството на образованието и науката и специалисти с експертиза в иновациите в образованието, в технологичните индустрии, ИКТ, природните и точните науки.

С подкрепата на нашите партньори от страната и чужбина ще бъдат реализирани нови иновативни и интересни идеи, които позволяват учениците ведна да прилагат теоретичното знание в практиката, да изработват реални продукти и да получават материално стимулиране чрез стипендии, осигурени от работодатели.