Търговската гимназия и работодателите ръка за ръка

На 14.07.2020 г. завърши провеждането на производствената практика на ХI а клас, спец. „Икономическа информатика“. Учениците бяха разпределени в различни фирми, на реални работни места, където имаха предварително поставени задачи за изпълнение, свързани с предприятието, в което са. Те трябваше да проучват конкуренцията, доставчиците, клиентите на фирмата, да я презентират, да изчисляват данни по примерни ведомости за заплати и др. Решенията споделяха в електронната тетрадка OneNote – част от облачната платформа Офис 365, която се ползва успешно в Търговската гимназия вече три години. Благодарим на нашите партньори – работодатели, за съдействието и че дори в този труден момент за организация на работа при специални ограничения, те приеха нашите ученици и направиха възможно провеждането на производствената им практика: „НЕТ ЕКСПРЕС” ООД, „Зоната – Нацкови и Сие“ СД, „Кемагро“ ЕООД, „Български пощи“ – ЕАД – клон Свищов, „ДЕ ДЕФО ФО КЪМПАНИ ГРУП“ ЕООД, Общинско предприятие „Обреди“ – Свищов.

СНИМКИ ТУК