ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ ЧРЕЗ ЗЛАТНАТА РИБКА И ПРИЯТЕЛИ

"Успяхме да създадем нови приятелства както с наши съученици от VIII до XII клас на Търговската гимназия, така и с хора от местни, национални и международни организации, които ни подкрепят да сбъдваме мечтите си.

Успяхме да покажем пред нашите съученици и преподаватели скритите ни супер сили за успех в полето на бойните изкуства; работа с деца, развиване на социално отговорен бизнес, и облагородяване на родната ни улица.

"Зарадвахме нашите родители със специалните благодарствени писма от ръководството на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ за участието ни в Конкурс за бизнес идея „Да доведем гости в град Свищов".

Нашите приятели Милена Савова и Анатоли Йозов от Дирекция „Бюро по труда - Свищов“, ни показаха как може да започнем почасова работа в Свищов, в България и в Европа.

Впечатлихме съгражданите си с наученото в ПДТГ “Димитър Хадживасилев“ и Клуб "ЗЛАТНАТА РИБКА"  като инициирихме създаването на многофункционална детска площадка ПАНОРАМА на улица „Стефан Караджа".

Не на последно място, натрупахме човешки капитал в БАНКА „ОБИЧ“..."

Това споделят учениците от Клуб за практически приложно гражданско образование „ЗЛАТНАТА РИБКА“ към Търговската гимназия, за ползите от участието си в извънкласната дейност.

Клубът е създаден благодарение на ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ - проект BG05M2OP001-2.011-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", 2014 - 2020 г.