STEM + Бизнес - вярната посока за обучението на бъдещи предприемачи в Търговската гимназия

STEM посоката, която Търговската гимназия следва в последните години, ще бъде затвърдена чрез поредния спечелен от училището проект по НП „Изграждане на училищна STEM среда“. Оригиналната идея за откриването на класна стая за креативни дигитални създатели бе оценена високо от журито. Тя ще дава възможност на учениците от различните класове да работят в центъра по създаването и поддръжката на сайтове на конкретни заявители, цялостно обслужване на електронни магазини, включително логистиката, свързана с това. Част от комуникацията с екипа по поддръжката ще минава през чатбот, който също ще бъде програмиран от учениците. Това ще им даде познания за едно от перспективните направления на бъдещето – изкуствения интелект. Най-изявените ще получават стипендии, осигурени от спонсор – бивш възпитаник на Търговската гимназия. Заданията, свързани с работата в STEM центъра, ще интегрират знания и умения по множество учебни предмети и ще се изпълняват по точно определен план от различни паралелки, под ръководството на екипа, разработил проекта – Юлия Величкова, д-р Теодора Спасова, Диана Илиева-Атанасова, Цветелин Борисов. Проектът е на стойност 50 000 лв., като категорията му се определя от броя на учениците - ползватели (под 300). С тези средства  ще бъде обзаведен модерен кабинет с йога лаптопи, 3D принтер, графични таблети, 65“ мобилен телевизор и др. Известен е и първият клиент на бъдещите креанивни създатели от Търговската гимназия, работата по сайта на който започва със стартирането на учебната година. STEMB – STEM + Бизнес центърът ще поволи още по-задълбочено прилагане на теоретичните знания в реална практическа среда, с цел насърчаване предприемческите и бизнес уменията на учениците на Търговската гимназия.