Честита 2020/2021 учебна година!

Днес открихме 136-тата учебна година в летописа на нашата любима гимназия.

Гости на тържеството бяха: г-жа Румяна Кузева – началник на отдел „Образование”, Община Свищов; проф. д-р Марияна Божинова, ректор на СА „Димитър Апостолов Ценов”; Гергана Живкова – управител на „АЛМА СИСТ” ООД; Ахмед Куйтов - председател на Управителния съвет на СОПД „ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ”; г-жа Райна Пенева, бивш директор на гимназията.

Поздравителни адреси получихме от: г-жа  Милена Дамянова, председател на комисията по образованието и науката в 44-тото Народно събрание на Република България; д-р Станислава Стоянова, народен представител от ПГ на ПП ГЕРБ в 44-то Народно събрание на Република България; инж.Розалия Личева, началник на РУО-Велико Търново; от д-р Кристиян Кирилов, председател на Общински съвет гр.Свищов;  от Общинска структура на ПП ГЕРБ, гр.Свищов; от Група общински съветници от Площад „Алеко”; от Екипа на Орак Дигитална Учителска Академия.

Лично с приветствени думи към учениците и учителите се обърнаха: г-жа Румяна Кузева, която прочете поздравителен адрес от името на  г-н Генчо Генчев, кмет на Община Свищов,  проф.д-р Марияна Божинова, г-жа Гергана Живкова, г-н Ахмед Куйтов и г-жа Райна Пенева.

Директорът на гимназията, госпожа Румяна Иванова  се обърна към новопостъпилите осмокласници със следните думи: „В този ден с благодарност си спомняме за Димитър Хадживасилев, чийто дарителски жест стои в основата на създаването на гимназията. Поздравявам ви за избора да учите в Първата българска търговска гимназия! Тази гимназия през годините са завършили много достойни личности, оставили следа в икономическия и политически живот на България. Вие избрахте най-модерните и високоплатени специалности – „Системно програмиране” и „Електронна търговия”. Девизът на нашата гимназия е: ”Винаги първи”. С подписаното със СА „Димитър А.Ценов” споразумение за съвместно обучение по учебни предмети от професионалната подготовка вие ще бъдете първите с крачка пред другите, продължавайки в следващата образователна степен. Затова Ви пожелавам да бъдете здрави, да бъдете любознателни и отговорни в усвояването на избраната специалност и професия.”

Тя благодари на  партньорите -  СА „Д.А.Ценов”, работодателите, община Свищов, Обществения съвет към гимназията и СОПД „Институт Перспективи”  за подкрепата  в постигане на  общата цел – модерно професионално образование и им пожела устойчиво развитие, а на учителите - здраве и творческа енергия, за да водят учениците с любов по пътя на знанието!