Търговската гимназия посрещна министъра на образованието и науката

Търговската гимназия бе посетена  от министър Вълчев като част от визитата му по повод тържественото откриване на академичната учебна година в СА „Д. А. Ценов”. Той бе посрещнат от ученици на гимназията с цветя и пита по стар български обичай. Министърът бе придружен от кмета на Свищов господин Генчо Генчев, госпожа Станислава Стоянова – народен представител, Госпожа Попова – областен управител, инж. Розалия Личева – началник РУО Велико Търново,  госпожа Янка Такева – СБУ, д-р Анелия Димитрова – заместник-кмет, госпожа Румяна Кузева – началник отдел „Образование”.

Съгласно програмата на посещението, директорът на училището – госпожа Румяна Иванова, запозна министъра с Център за кариерно ориентиране и предприемачество. Тя сподели, че ЦКОП е създаден преди 11 години в отговор на демографските и миграционни процеси, с цел  да се извършва професионално  ориентиране на учениците, да се създават условия за хармонично личностно развитие, пълноценна социална адаптация и професионална реализация на учениците чрез обучение и възпитание в предприемачество и взаимодействие с реалния бизнес. Оперативните екипи в Центъра са: за професионално ориентиране и консултиране, за обучение и възпитание в предприемачество, за партньорство с работодателите  и за взаимодействие с алумни на Търговската гимназия. Тези екипи обединяват усилията си за изграждане на компетентности и за ефективна възпитателна работа. Госпожа Иванова засегна въпроса за споразумението от 02.09.2020 година със СА „Д.А.Ценов” за съвместна дейност по учебни предмети от професионалната подготовка и за това, че средното и висшето училище в сътрудничество с бизнеса могат да създадат нов модел на взаимодействие от типа на икономически образователен клъстер, при който по-гъвкаво да се адаптира учебното съдържание към потребностите на пазара на труда, да се осъществява реална дейност и да се даде възможност на учениците и студентите да работят тук, в Свищов, още по време на своето обучение.

”Търговската гимназия е готова да поеме  отговорност,  възложена от министъра на образованието и науката  и да бъде обявена за училище с национално значение по смисъла на чл.66 от Наредба №9 от 19.08.2016 за институциите в системата на предучилищното и училищно образование” – заяви госпожа Иванова. Министър Вълчев изказа одобрение и готовност да подкрепи такава инициатива.

След представянето на Търговската гимназия в Аулата се проведе среща и с представители на синдикалните организации на училищата от община Свищов.