Предизборна кампания за училищен ученически омбудсман

През м. октомври стартира предизборната кампания за училищен ученически омбудсман на Търговската гимназия за учебната 2020/21 година. Този пост вече десетилетие традиционно се заема от ученици в единадесети клас, които имат изграден авторитет в училищната общност, запознати са добре с правата и задълженията на всеки неин член, умеят да се изказват и аргументирано да защитават своето мнение.

За текущата учебна година бяха издигнати две кандидатури - на Юзлем Ангелова и Мелиса Салиева от ХІб клас, спец. "Бизнес администрация". Момичетата отправиха своите послания към бъдещите си избиратели във видеото по-долу.

На 26.10.2020 г. учениците на Търговската гимназия за трети ще имат удоволствието ЕЛЕКТРОННО да изразят своя вот в специално изготвената за целта уеб платформа. Това пречи на спекулациите и прави избора честен и справедлив. По този начин ще бъде определен по-достойният кандидат, който да стане част от ученическото самоуправление на гимназията.