Учене през целия живот

Учене през целия живот е парадигма, отнасяща се в най-голяма степен за учителите. В старанието си да бъдат максимално полезни на своите ученици, педагозите от Търговската гимназия се включиха в пореден квалификационен курс на тема: "Информационни технологии за електронно дистанционно обучение". То е организирано от катедра "Бизнес информатика" на СА "Д. А. Ценов". Висшето училище е партньор на ПДТГ"Д. Хадживасилев" в извършването на съвместна учебна дейност по  предмети от професионалната подготовка, съгласно неотдавна сключено споразумение между двете образователни институции. Документът превърна Търговската гимназия в асоциирано училище със специален статут, съгласно Закона за висшето образование.

Лектори на обучението, което ще продължи и в съботния ден, са доц. д-р Петя Емилова и доц. д-р Веселин Попов.