"Седмица на програмирането" - съвместна инициатива на СА "Д. А. Ценов и Търговската гимназия

Във връзка със Седмицата на програмирането, на 26.10.2020 г. учениците от VIII а клас, спец. “Системно програмиране”, проведоха своите часова по учебния предмет “Увод в програмирането” в аудитория 401 на катедра “Бизнес информатика” на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, при спазване на изискванията за противоепидемични мерки. Събитието е регистрирано в сайта на Европейската седмица на програмирането - #CodeWeek и е част от програмата за съвместна дейност на двете учебни заведения - партньори.  

Съгласно сключено неотдавна споразумение, учебни предмети по професионална подготовка, които се изучават в Търговската гимназия и се дублират с такива от  учебните програми на висшето училище, ще бъдат признавани за взети изпити. Това е една допълнителна възможност за плавен преход в знанията по специалността. 

Осмокласниците бяха запознати с възможността за продължаващо обучение от проф. д-р Красимир Шишманов - ръководител на катедра “Бизнес информатика” и участваха в лекция-дискусия на тема: “Интернет на нещата”. По атрактивен и нагледен начин гл. ас. Асен Божиков представи световната тенденция за обвързване на всички устройства на земята с интернет и постоянен обмен на данни. Посочена бе огромната роля на програмирането за реализацията на този процес и мястото на бъдещите млади специалисти в него. 

С участието в това събитие преподаващите учители д-р Теодора Спасова и докт. Цветелин Борисов се надяват да са успели  да запалят още повече интереса и амбициите на осмокласниците - системни програмисти за учене и самоусъвършенстване.