Търговската гимназия избра омбудсман

На 26.10.2020 г., в рамките на часа на класа бе проведено електронно гласуване за избор на училищен ученически омбудсман на Търговската гимназия. Всички класове  имаха възможност да изразят своя вот, след като предходната седмица бяха запознати  през сайта и фейсбук страницата на гимназията с двете кандидатури.  

Омбудсманът е публична личност с представителни функции, която има за основна цел да защитава интересите и правата на учениците, ако те бъдат нарушени по някакъв начин чрез нечие действие или бездействие. Той е част от ученическото самоуправление и помага за реализацията на различни инициативи. 

След обработка на резултатите, бе отчетена минимална разлика в гласовете, а именно: 

Мелиса Салиева – получава 52%. 

Юзлем Ангелова - получава 48%. 

С този вот ученическата общност избра за свой училищен омбудсман Мелиса Салиева. 

Честито, Мелиса, вярваме в твоите възможности и в честния и интелигентен начин, по който ще изпълняваш своите функции! 

Юзлем, очакваме да представиш и своите идеи за реализация – ти също ще бъдеш част от ученическото самоуправление, защото е важно какво мислиш и правиш, а не дали те има в даден списък!