Будители народни

Общоприето е разбирането, че почитането на светците и героите на един народ е мерило за нравствената му характеристика. В този по-особен вид отношение, народът изразява не само своята признателност, но и идеалите си за човешко и гражданско съвършенство.

За нас, българите, 1-ви ноември е един невероятен празник, защото почитаме своите народни будители, а именно онези люде със съвест на камбанен звън и огнени сърца, саможертвено запалили душите си, за да лумне в безпросветния мрак светлината на народното просвещение.

Единствен и невероятен по рода си е този празник за българите! В Деня на народните будители, повикани от обичта и преклонението на будни българи, при нас се завръщат великите и безсмъртни учители и духовни пастири, човеците с непреклонна воля да правят добро в ползу роду, да дават вяра и кураж на обикновените хора, да им помогнат да осъзнаят, че силата на единението ще ни доведе до националната свобода.

Хилядолетия наред тези мъдреци на словото са пазели и предавали чрез нишката на живота родовата историческа памет, творили са хрониките на българската история. Доброволно и без фалшиво позьорство са туряли напред съдбата, нуждите и интересите на народа, полагайки собствената си съдба върху олтара на народната свобода и духовно просвещение. Именно от духовното просвещение на народа ни се зароди стремежът за политическа и национална свобода. Хиляди народни будители – кой с кръста, кой с перото, кой със сабята, подготвиха българите за голямото изпитание - свободата и независимостта. И всички те бяха вдъхновени от повика на един буден българин и светогорски монах. Будителският подвиг на Паисий постави началото на нашето прераждане, а неговата ,,История славяноболгарская“ вдъхновяваше редица възрожденски българи, като българина от Велес Йордан Хаджиконстантинов-Джинот, който през 1851 година написа:

,,Истинският българин не лъже, не завижда, не лицемери, не блудства за печена кокошка и вярата не си мени. Затова имам вяра, надежда и любов.“

А в какво ще се състои свободата ни утре? Това зависи от нас самите. Просто трябва по-често да си припомняме, че за нашите народни будители свободата е била философия и начин на живот. Да си свободен не означава, че имаш безброй права и привилегии, а да вярваш в идеали и да си поставяш цели за благото на народа, които да преследваш с любов в сърцето.

Това е пътят, за да предотвратим пророчеството на философа Луцей Аполей:

,, О, Египет, Египет! От твоята мъдрост ще останат само легенди, които за идните поколения ще са само фантазия.“

Честит празник и да помним уроците на нашите будители народни!