Участие на ученик от Търговската гимназия в престижен финансов форум

Образователна програма за ученици на Комисията по финансов надзор, Министерство на образованието и науката  и фондация „Атанас Буров”  в онлайн формат през 2020 г.

През месец октомври 2020 година в три последователни уебинара се проведе организираната от Комисията по финансов надзор в партньорство с Министерство на образованието и науката  и фондация „Атанас Буров” образователна програма за ученици на тема: „Небанковият финансов сектор в България”. В нейното ХVIII-то издание участваха  26 ученици и 7 учители от средните професионални училища с икономически и финансов профил от 25 градове в България. Сред тях бе и представителят на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, Иван Николаев Иванов – ученик от ХІІ-а клас, специалност „Икономическа информатика“.

Основната цел на образователната програма е учениците от средните професионални училища в България да получат ценни знания за финансовия сектор и за управлението на личните финанси. Разгледани бяха теми, изясняващи дейността на Комисията за финансов надзор, свързана с капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар в България. Проведени бяха вирутални посещения на пенсионноосигурително и застрахователно дружество, финансова група и Българската фондова борса. Програмата завърши с онлайн церемония за връчване на удостоверения за участие в обучението за  „Небанковия финансов сектор в България”.