ВИРТУАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

В обстановка на КОВИД и обучение в електронна среда, в Европейската седмицата на професионалните умения /09-13.11/, ние, учениците от Х а клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ в ПДТГ „Д. Хадживасилев“, с нашия преподавател Аделина Замфирова, в учебен час по екскурзоводство на тема: „Методика на екскурзоводската работа“, осъществихме виртуална разходка в къща музей „Алеко Константинов“. Това се случи благодарение на екскурзовод Рени Илиева, която с висок професионализъм и невероятен подход ни въведе в тайнството на екскурзоводското обслужване, запозна ни с методиката и тънкостите в съставянето и представянето на екскурзоводската беседа и демонстрира завидни умения. По този начин във нас се доизградиха практически умения, които ще ни бъдат полезни в нашето развитие като пълноценни личности и професионалисти в областта на екскурзоводството.

 Днес, /10.11./ в тази виртуална беседа екскурзовод Рени Илиева ни отговори на въпроса, който винаги вълнува нас учениците - защо трябва да учим това и каква е ползата от него.

Ползотворното сътрудничество с къща музей „Алеко Константинов“ ще продължи и през следващата седмица, като в това виртуално предизвикателство ще се включат и ученици от ХІІ б клас.

С тези виртуални разходки във време на пандемия и ограничения във социалните контакти показахме как чрез компютър или телефон можем да посетим различни места, да развиваме виртуален туризъм и да усвояваме практически умения . Но все пак в нас се таи надеждата, че скоро ще посетим тези места, ще можем отново свободно да пътуваме у нас и по света, наслаждавайки се на културните и природни богатства.