Изложба на графичните дизайнери на Търговската гимназия в Европейската седмица на професионалните умения

Във връзка с Европейската седмица на професионалните умения и в условията на обучение в електронна среда бе организирана своеобразна изложба на задания по графичен дизайн, изпълнявани в учебните часове от ученици на Търговската гимназия. Творбите са създадени в периода от началото на учебната година до сега и използват все още начални знания за работа с графичните софтуери. Макар и изложбата да не е предварително търсен ефект и творбите да не са събирани целенасочено, се радваме, че можем да покажем доста крайни продукти, които са излезли от ръцете и въображението на нашите ученици! Сигурни сме, че тепърва талантът и уменията им ще се развиват!