Междунроден ден на толерантността

Във връзка с Международния ден на толерантността - 16-ти ноември, Йоанна Митева от XIб клас - член на Ученическия съвет на Търговската гимназия, изготви презентация, с която да напомни на всички, че трябва да бъдат по-търпеливи към хората около себе си, за един по-спокоен и хармоничен живот!

Правилата са прости - търпение, доброта, взаимопомощ и уважение!

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ВИЖ ТУК