16 ноември – международният ден на толерантността

В дискусионен клуб „Гражданин на Европа и света” по проект „Подкрепа за успех” на МОН активно участват 15 ученици от  XIб и XIIб клас на ПДТГ „Димитър Хадживасилев, гр. Свищов.

По случай 16 ноември – международния ден на толерантността, клубът подготви презентация, посветена на взаимното уважение и равноценност в обществото и я представи публично в Teams – Office 365.

Образователните амбиции на клубната дейност са базирани върху осъзнаване значимостта на познаването, отстояването, гарантирането и защитата на човешките права и свободи като същност на форма на личното достойнство.

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА  ТУК