Успешно представяне на ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ в национални онлайн ученически състезания по счетоводство

През месец ноември 2020 година ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ взеха участие в състезания, чийто инициатори бяха висши учебни заведения в България.

В седмицата на патронния празник на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе организираното от катедра „Счетоводна отчетност“ Национално онлайн ученическо състезание по счетоводство. В него взеха участие 157 дванадесетокласници от 28 средни училища в България. Представители на ПДТГ бяха Иван Николаев Иванов и Ивелин Стефанов Мариянов от ХІІ-а клас, специалност „Икономическа информатика“, професия „Икономист-информатик“. Работейки в екип, учениците успешно демонстрираха умения за приключване на счетоводни сметки в Главна книга на предприятие и за изготвяне на оборотна ведомост. Получените от дванадесетокласниците сертификати им дават предимство при кандидатстване в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов да бъдат приети за студенти по първо желание в редовна форма на обучение.

На 21 ноември 2020 година се проведе Националната университетска олимпиада за ученици - секция „Счетоводство“, организирана от Икономически университет – Варна. В  индивидуалната онлайн надпревара взеха участие  двама ученици от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов:

  • Иван Иванов – ученик от 12-а клас, специалност „ Икономическа информатика“;
  • Александър Атанасов – ученик от 11-б клас, специалност „Бизнес администрация.

Иван и Александър се представиха достойно, с оглед на това, че те не се обучават в специалност „Счетоводство“, а часовете по тази дисциплина са значително ограничени. Иван Иванов постигна 57% успеваемост, а Александър Атанасов – 43% (той е изучавал само една година Счетоводство на предприятието в 10 клас).

В подготовката си учениците разчитаха на своите учители – Диана Илиева – Атанасова, която е дългогодишен преподавател в направление „Счетоводство“ и не веднъж е подготвяла учениците на ПДТГ за участие в различни форуми и състезания, и Петя Гутева, която през настоящата година преподава математика, но нейният професионален път като учител започва със счетоводството.

Благодарим на Иван, Ивелин и Александър за достойното представяне! Надяваме се да запазим желанието, интереса и ентусиазма на учениците за включване в различни предизвикателства, в които те ще имат възможността да покажат своите умения и компетентности!

Автори: Диана Илиева-Атанасова и Петя Гутева