ПДТГ "Димитър Хадживасилев" е официален партньор на "Европейската седмица на професионалните умения 2020"

Това е инициатива на Европейската комисия, която цели да повиши осведомеността относно професионалното образование и обучение (ПОО) и да увеличи неговата привлекателност. Седмицата има за цел да направи ПОО по-привлекателно, за да помогне на младите хора и на възрастните да разгърнат целия си потенциал. Събитията, провеждащи се в цяла Европа на местно, регионално и национално ниво, ще представят огромните възможности, предлагани от ПОО за физически лица и компании.
ПДТГ представи 5 събитя, които са включени в официалния сайт на ЕК и e първата и засега единствена образователна институция от Великотърновска област.