STEM конкурс за ученици в ПДТГ

Цел на конкурса: Разгръщате на творческия потенциал на учениците; прилагане на знания по графичен дизайн, маркетинг, работа в онлайн магазин и други учебни предмети в реализирането на конкретен краен продукт; популяризиране на STEM обучението сред младите хора; финансово стимулиране на креативността.

 

Обща информация за конкурса: Уважаеми ученици, както знаете, през учебните 2020/21 и 2021/22 години Търговската гимназия ще реализира дейности по проект „STEMB - STEM + БИЗНЕС“. STEM е абревиатура, обединяваща наука, инженеринг, технологии и математика в едно. Това е символ на „пресеченото“ знание – такова, което обединява много науки и компетентности в едно, намирайки общото между тях с цел полезното прилагане на наученото в практиката. Когато тези науки се обединят с уменията за правене на бизнес и предприемаческия дух, се получава изключително добра комбинация, която може да даде на учениците практически опит и умения за живота още преди да напуснат училище и дори да определи тяхната посока на развитие в бъдеще. Проектът на Търговската гимназия е свързан с изграждането, поддържането и развитието на сайтове на конкретни клиенти, обслужване и зареждане на електронни магазини, работа с изкуствен интелект и др. В проекта са включени под различна форма всички ученици от училището. Ето как можете да участвате във фаза 1 на проекта – като се включите в конкурс за краен продукт. Възможностите са следните:

 

КАТЕГОРИЯ А: Създаване на модел за транспарант, който ще бъде с размери 4.00м х 1.80м. Вашият модел ще е негово мащабно умалено копие. Трябва да изразява идеята за STEM, бизнес, успех, развитие и каквото решите, че отговаря на темата. Нека е цветно, да грабва очите и съзнанието!

Изисквания към проекта: Да е създаден в CorelDraw, PhotoShop или друга графична програма. Да е с размери 0.40 м. х 0.18 м. Да се предаде във формат на файла, създаван от използвания софтуер (.cdr, .psd, .bmp и т.н.) и като снимка (.jpg, jpeg). Да не се вземат готови картини от интернет, допуска се вграждане само на елементи от  свободно разпространявани изображения, сглобени от вас по оригинален начин или изцяло лично творчество. При избора на цветове да се има предвид, че кабинетът, в който ще се поставят транспарантите, ще бъде в нюанси на млечно синьо и зелено.

КАТЕГОРИЯ В: Създаване на модели за транспаранти, които ще бъдат с размери 9.5 м х  0.70 м. и 7.0 м х 0.70 м. и ще са разположени на височина приблизително 4 метра, а не на нивото на погледа (да се има предвид при проектирането). Вашите модели ще са техни мащабно умалени копия. Трябва да изразяват идеята за STEM, бизнес, успех, развитие и каквото решите, че отговаря на темата. Нека да са цветни, да грабват очите и съзнанието! Може да съдържат и мотивиращи, оригинални послания (слогани), изписани по интересен начин.

Изисквания към проекта: Да е създаден в CorelDraw, PhotoShop или друга графична програма. Да са файлове с размери 0.95 м. х 0.07 м. и 0.70 м. х 0.07 м. Да се предадат във формата, създаван от използвания софтуер (.cdr, .psd, .bmp и т.н.) и като снимки (.jpg, jpeg). Да не се вземат готови картини от интернет, допуска се вграждане само на елементи от  свободно разпространявани изображения, сглобени от вас по оригинален начин или изцяло лично творчество. При избора на цветове да се има предвид, че кабинетът, в който ще се поставят транспарантите, ще бъде в нюанси на млечно синьо и зелено.

 

КАТЕГОРИЯ С: Създаване на идеен проект за сайт на ОФК „Академик“. Да включва цялостно описание – брой и видове страници (категории), примерен дизайн (като визия, а не направен наистина), съдържание на всяка от страниците, възможности, които да се включват (да се има предвид, че съществуват мъжки и детско-юношески отбор). Могат да се дадат примери от съществуващи сайтове за една или друга функционалност, която ще е добре да се включи в сайта на отбора. Можете да сглобявате модели от екранни снимки. Допуска се всякаква електронна форма на визуализиране на проекта (дори снимки на създаден на ръка върху лист описателен модел).

 

КАТЕГОРИЯ D: Създаване на идеен проект за услуги в сайта „Три глътки за третата възраст“. Той е публикуван в начален вид на http://pensioneri.eu. Целта му е да се привличат периодично пенсионерски групи в града, като им се предложат атрактивни услуги, носещи приходи за малкия бизнес в града. Нашето училище също да е част от точките за посещение. Като разгледате сайта, дайте идеи за обогатяването му, така че да са полезни и възможни за реализация. Ако носи приходи на училището, проектът ще е с предимство. Може да бъде представен в текстов документ или под формата на кратка презентация.

 

Краен срок за предаване на проектите: 15.12.2020 г.

Допуска се самостоятелно или екипно участие на двама човека. Възможно е включване в повече от една категория.

Комисия ще определи победителите, като си запазва правото да не присъжда някои от местата в дадена категория, ако качеството не е достатъчно добро ниво.

Наградите са осигурени от спонсор – Емил Перушанов – член на УС на ОФК „Академик“, собственик на фирма „Top Removals“ – Англия.

 

НАГРАДЕН ФОНД: 600 лв.

Първо място във всяка категория: 100 лв., Второ място: 30 лв., Трето място: 20лв. 

Идейните проекти ще се използват за обзавеждане на STEM кабинета (каб. 18 юг)