МАТЕМАТИКА И ТУРИЗЪМ – ЗАЩО НЕ?

Представяме на вашето внимание един образователен продукт, който е симбиоза между знанията на учениците в областите туризъм и математика. Да, правилно сте прочели -  математиката е навсякъде около нас и я има дори в значимите за световния туризъм обекти. Идеята за този интердисциплинарен образователен продукт се зароди в неформален разговор между Аделина Замфирова – ст. учител в направление „Туризъм“ и Петя Гутева – учител по математика. Като за първи опит, заданието беше с пожелателен характер и в него се включиха учениците от XIIа клас, специалност „Икономическа информатика“, и  XIIб,  специалност „Организация на туризма и свободното време“: 

  • Весела Иванова, Петя Йорданова, Пламена Богданова,  с проект: „Пресечната точка на математиката с туризма“; 
  • Цветелина Перникова, с проект „Математиката в Стоунхейндж“; 
  • Радостин Ангелов, с проект „Популярни числа и мерни единици в математиката и връзката им с египетските пирамиди“. 

След задълбочено проучване и анализ на представените проекти, избрахме да представим пред вас проекта:  „ Пресечната точна на математиката с туризма“, защото отговаря най-пълно на идеята на заданието. 

Благодарим на всички ученици за проявеното желание и инициатива да се включат в тази различна и на пръв поглед несъвместима симбиоза между туризъм и математика. Това мотивира нас, учителите, да продължим идеята и да търсим и други пресечни точни на двете науки. 

Автори: Аделина Замфирова и Петя Гутева