ДА УЧАСТВАМЕ В ОБСЪЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ (2021-2025) КЪМ НЕЯ

УВАЖАЕМИ, КОЛЕГИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

Предоставя ни се възможност да участваме в обсъждането на Националната стратегия за финансова грамотност на Република България  и План за действие (2021-2025) към нея, което може да направите на следните линкове:

https://www.minfin.bg/bg/legislation13/326

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5744