136-тата си годишнина отпразнува Търговската гимназия в Свищов

Слънцето се усмихна в празничния ден на 9-ти февруари. С кратка церемония по вдигане на флагове в двора на училището стартираха мероприятията, посветени на 136-тата годишнина от създаването на Търговската гимназия. Знамето на Република България бе вдигнато от Иван Иванов, ученик от XII а клас, стипендиант на Фондация „Атанас Буров“. Флагът на Европа издигна Михаела Илиева от VIII а клас. Тази чест тя получи заради наградата си от Национален конкурс „Кой е най-STEM в твоето училище“. Александра Атанасова от XII а клас, председател на Ученическия съвет на училището, вдигна училищния флаг.

Гости на церемонията бяха представители на отдел „Образование“ при Община Свищов, които заедно с Директора и ученици поднесоха цветя на благодарност пред бюста на Дарителя.

За всички учащи, присъствено обучение в този период, под ръководството на г-н Цветелин Борисов, бе организирано онлайн състезание „Ние сме STEM + Business лидери“ в няколко кръга, с пряка елиминация. За учениците от VIII клас победител стана отборът на „системните програмисти“ Борислав Петров и Виктор Борисов, а за XII клас – тимът на „икономист-информатиците“ Мирослава Миткова, Велислав Ангелов и Александра Атанасова.

Малко по-късно тържеството премина в онлайн среда за всички възпитаници на Търговската гимназия, учители и гости. За желаещите и пътуващите ученици бе организирана допълнително възможност за гледане на програмата на голям екран по класове, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Гости на проведеното в платформата Teams мероприятие бяха: д-р Анелия Димитрова – зам. кмет на Община Свищов; г-жа Румяна Кузева – началник и представители на отдел „Образование“ в  Община Свищов; доц. д-р Румен Ерусалимов – зам. ректор в СА „Д. А. Ценов“; г-н Ахмед Куйтов – председател на Сдружение „Институт Перспективи“ – партньор на училището в множество проекти.

Д-р Димитрова поздрави присъстващите с празника и прочете поздравителен адрес от името на кмета на Община Свищов д-р Генчо Генчев. Доц. д-р Ерусалимов поднесе приветствие от името на ръководството на Стопанска Академия - образователен партньор на Гимназията.

Г-н Куйтов поднесе своето приветствие и изрази желание за продължаване на партньорството на Сдружението с нашето училище.

Видеопоздрави изпратиха г-н Ангел Петков – дългогодишен учител в ПДТГ и г-н Емил Перушанов – възпитаник на Випуск 1999 на Търговската гимназия, партньор и спонсор по проекта “STEMB – STEM + Business“.

Г-жа Румяна Иванова – директор на училището, поднесе своето приветствие към присъстващите учители, ученици и гости, като подчерта голяма част от значимите постижения на ученици и техните ментори, постигнати в обстановката на обучение от разстояние.

В контекста на нейните слова, думата бе дадена на учителите – ръководители, за да разкажат и покажат повече за резултатите на своите възпитаници. Г-ца Петя Гутева отрази успехите на Европейската олимпиада по статистика, а г-жа Марияна Любенова разказа за  отличието в Националния конкурс „Кой е най-STEM в твоето училище“. Г-жа Миланка Узунова показа наградените творби на Коледния конкурс на Община Свищов за послание към 2021 година, а г-н Станев сподели активното участие на свои ученици в различни състезания и проекти, свързани с чуждоезиковата подготовка, чиито резултати се очакват скоро.

За втора поредна година се провежда онлайн състезанието по счетоводство под надслов:  „Счетоводството – традиции, настояще и бъдеще”. С резултатите от него запозна г-жа Диана Илиева-Атанасова: Първо място - Биляна Бисерова – XIб; второ място - Моника Борисова – XIа и трето място - Преслава Кожухарова, XIб.

„STEMB – STEM+Business“ е проект, който стартира през настоящата учебна година в Търговската гимназия. Във връзка с него бе обявен конкурс за ученици в четири категории, свързани с дизайн на транспаранти за обзавеждане на STEM кабинета и идеи за развитие на сайтове на конкретни клиенти. Наградените материали бяха показани от д-р Теодора Спасова – медиатор на събитието и координатор на дейностите по проекта.  

Наградените ученици са както следва:

Категория А – голям транспарант:

Първо място – Албена Ангелова – XIа; второ място – Иван Иванов – XIIа; трето място – Дейвид Петров – XIа.

Категория В – дълги транспаранти: Първо място – Иван Иванов - XIIа; второ място – Ивелин Мариянов – XIIа; трето място – Александра Атанасова – XIIа.

Категория С – идеен проект за сайт на ОФК „Академик“ - бе присъдена една поощрителна награда на Мартин Славев от Xа клас.

Категория D – идеи за развитие на проекта и сайта „Три глътки за третата възраст“. И трите места бяха присъдени на екипи ученици от XII а клас. Първо място: Александра Атанасова и Мирослава Миткова; второ място: Иван Иванов и Браян Здравков и трето място: Велислав Ангелов и Пламена Захариева.

Тези ученици получават и еднократни стипендии от партньора по STEMB проекта г-н Емил Перушанов, както следва: първо място – 100 лв., второ – 30 лв., трето място – 20 лв. и поощрителна награда – 50 лв.

Показани бяха и проекти на поздравителни картички по случай 136-тата годишнина на училището, като сред тях също бяха отличени първо, второ и трето място, съответно на Исабел Райкова от XIа, Михаела Илиева от VIIIб и Мартин Славев – Xа. И те получават еднократни стипендии от г-н Перушанов в размер съответно на 50, 30 и 20 лв.

Всеки от класовете бе изготвил своя видео визитка, с която поднесе определено послание към учители, ученици и бъдещи възпитаници на Търговската гимназия.

THE NEXT GENERATION – така наричаме момичетата и момчетата, растящи в семейства, развиващи някакъв бизнес. Как следващото поколение вижда заниманието на своите родители и как Търговската гимназия помага на младежите да се подготвят адекватно за наследници на бизнеса, разказаха Владо Николаев от VIIIа, Михаела Илиева и Михаил Михайлов от VIIIб, Юзлем Ангелова – XIб, Евелина Минчева и Борис-Александър Спасов от XIIб клас.

Тържеството завърши с концерт на настоящи и бивши възпитаници на училището: Весела Иванова от XIIб клас, участник в клуб „Естрада“ с ръководител Антоанета Георгиева; Даниел Петров от IXа – участник в Школа по изкуствата към ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови“, с учител по китара Ангел Колев; Ренал Руждиев от XIIа клас (бийт бокс) и Павлин Томов – танцьор и възпитаник от Випуск 2009 г.