МАРТЕНСКИ КОНКУРС НА ОБЩИНА СВИЩОВ

 

К О Н К У Р С
за рисунка, оригинална мартеница и/или мартенско пано за участници от 3
до 18 години

Тема на конкурса: „Баба Марта“

Условия на участие:
Всяка рисунка, пано или мартеница следва да бъде оригинална авторска
творба. Форматът за рисунките е по избор: максимум 50х60 см. Техниката е
свободна: акварел, флумастер, молив, колаж или др. Всеки участник може
да представи само една творба.

Изпращане на творбите:
Крайният срок на изпращане на творбите е 25 февруари 2021 година в
сградата на Община Свищов, стая №16, за Елена Кочева.

На гърба на всяка рисунка, пано или мартеница задължително трябва да
бъдат изписани четливо:
• имената на участника;
• точен адрес;
• възраст;
• координати на училището, учителя или родителя;
• телефон за връзка.

Категории и награди:
• Рисунка • Пано • Мартеница
- 3-6 години
- 7-11 години
- 12-15 години
- 16-18 годиниТворбите ще бъдат подредени в Градската художествена галерия.
Наградените ще бъдат обявени на 3 март на сайта: www.svishtov.bg и на
Facebook: Култура Община Свищов.
Наградените ще могат да получат наградите си в сградата на Община Свищов
след 5 март.

За повече информация: тел.: 0631/60747, e-mail: konkursi@svishtov.bg