Онлайн състезание по счетоводство, посветено на 136 години от създаването на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов

На 05 февруари 2021 година се проведе второто в историята на Търговска гимназия - Свищов, онлайн състезание под  надслов „Счетоводството – традиции, настояще, бъдеще“. В него взеха участие учениците от ХІ клас на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“: Александра Миленова Кичкова и Моника Симеонова Борисова - специалност „Икономическа информатика“, професия „Икономист информатик“; Александър Петров Атанасов,  Биляна Юлиянова Бисерова, Йоанна Начева Митева, Косара Ангелова Гецова, Петя Пламенова Тонева,  Преслава Руменова  Кожухарова и Терин Шенурай Елвер - специалност „Бизнес администрация“, професия „Офис-мениджър“.

В продължение на 90 минути учениците решаваха тест, който включва 15 теоретични въпроси и 12 практически задачи и казуси от теми, изучавани по  Обща теория на счетоводната отчетност и Счетоводство на предприятието. Те демонстрираха знания и умения за отчитане на собствения и привлечения капитал, прилагане на линеен метод на амортизация, начисляване на различни видове разходи, счетоводно отразяване на процесите доставка и продажба, отчитане на командировъчни разходи, определяне на цена на придобиване на доставени в предприятието активи.

Всички единадесетокласници се справиха чудесно със счетоводните въпроси и казуси. Но, разбира се, има и победители. С получения резултат се класираха:

Първо място - Биляна Юлиянова Бисерова;

Второ място - Моника Симеонова Борисова;

Трето място - Преслава Руменова  Кожухарова.

Победителите ще бъдат наградени с грамота от Директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, госпожа Румяна Иванова. Всички участници в състезанието ще получат сертификат, издаден от Центъра за кариерно ориентиране и предприемачество към ПДТГ.

Поздравления ученици, че приехте поредното предизвикателство!

Благодаря Ви, че пазите традицията!

Гордея се, че сте настоящето и бъдещето на Първата търговска гимназия!!!