Успех на ученици от ПДТГ в Международен конкурс за статистически плакат

За първа година ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов, участва в Международния конкурс за статистически плакат, организиран на територията на България от Националния статистически институт. Училището участва в конкурса с едни отбор от петима ученици – Иван Иванов (12а), Ивелин Мариянов (12а), Александра Атанасова (12а), Исабел Райкова (11а) и Албена Ангелова (11а), които се обучават в специалност „Икономическа информатика“. Ментор на отбора е Петя Гутева – учител общообразователен учебен предмет в ПДТГ, която от две години се занимава активно със състезанията в областта на статистиката.

Учениците трябваше да изработят статистически плакат на тема от областта на екологията, околната среда и устойчивото развитие. Отбор ALLISSA избра да изработи плакат на тема: „Анализ на парниковите емисии“. Целта на този статистически плакат бе да се покажат: нивата на емисиите на парниковите газове общо за България и по отделни дейности; нивото на различните парникови газове, генерирани от сектор „Енергетика“, както и възможностите за използване на възобновяеми източници при производството на електроенергия.

На 15 февруари излязоха резултатите от конкурса и отборът на ПДТГ се нареди на 11-то място от общо 34 отбора в своята категория. С този резултат учениците на ПДТГ представиха достойно своето училище и затвърдиха успехите на Търговската гимназия в областта на статистика.

В надпреварата в нашата категория се включиха различни отбори, но от област Велико Търнова участие взеха само тимовете на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов (класиран с 86 точки) и на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“  - Горна Оряховица (класиран с 85 точки).

Поздравление за отбора на ПДТГ за достойното представяне, за неуморния труд и часовете работа по анализа на данните и изработката на плаката!