КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА.„ВОДИ ПРОМЯНАТА-ТВОРИ ДОБРО“

На 01.11.2020 Стартира НОВ ДИСТРИКТЕН ПРОЕКТ- КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА.„ВОДИ ПРОМЯНАТА-ТВОРИ ДОБРО“.

Този проект има за ЦЕЛ да даде възможност на децата от 4 до 18 години  чрез творчеството си да изразят   виждането си за човешките ценности и добродетели и как могат да ги претворят в света. Да заявят своето отношение  към наследените  традиции с поглед в настоящето и бъдещето. Да провокира децата да интерпретират  наследените и научени добри практики  и добри дела от уроците в училище, детската градина  и от своите родители.   И още какво  ще предадат самите те  на своите деца – знанието за магията  и силата на добрите дела  вложени в легендите и приказките, в нашите празници, както и в способността  да променяме  света си  с добротата и желанието да помогнем. Както и всичко онова, което  може да сътвори и да обогати непредубедената детска фантазия.

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ  НА КОНКУРСА:

- УЧАСТНИЦИ – деца във  възрастови групи :  

 4 - 7 год.;

8 -11 год.;

12 -14 год.;

15-18 г.
- Всяка изпратена рисунка  следва да бъде придружена  от описание на изобразеното и неговата връзка с избраната за интерпретиране тема “ВОДИ ПРОМЯНАТА-ТВОРИ ДОБРО“,

трите имена и възраст на участника, телефон за връзка, училище, детска градина, адрес.
- Размер на творбите  35/50 см
- Техника по избор:

  • раздел живопис;
  • раздел графика.

 

- Участниците в конкурса  предоставят на Инър Уийл България  правото да излагат творбите им на специална пътуваща виртуална изложба из страната  и чужбина .
- Рисунките се изпращат виртуално  на посочен e- mail  адрес: zakonkursaIW2020@gmail.com  с посочена тема на имейла /За конкурса “Води Промяната-твори добро“/
- Конкурсът стартира от 01.11.2020. Краен срок за изпращане на рисунки до 30.04.2021г.
- След приключване на крайния срок за изпращане експертно независимо  ЖУРИ  от 3 -5 члена обявява победителите  на 01 юни 2021 год., публично и индивидуално, на всички имейли, от които са изпратени  рисунки.
- Номинираните участници  ще бъдат помолени да изпратят оригиналите на рисунките на допълнително посочен адрес.

- НАГРАДИ - Във всяко направление и  възрастова група ще бъдат раздадени по една:

  • ПЪРВА /диплом и предметна награда/;
  • ВТОРА /диплом и предметна награда/;
  •  ТРЕТА  /диплом и предметна награда/;
  •  по две поощрения .