ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БИЗНЕС

На 25.02.2021 година гост на Търговската гимназия бе д-р Момчил Антов, директор на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/. На проведената работна среща с директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” госпожа Румяна Иванова  бяха обсъдени параметрите на взаимодействие между гимназията и НСБС. Стратегически приоритет на гимназията е да осъществява връзка и взаимодействие с работодателите за осигуряване на реални работни места за провеждане на практическо обучение на учениците, както и за съвместно изготвяне на учебни програми за това обучение и по учебни предмети от допълнителната подготовка. На тази среща бе подписан  Договор за обучение на шест учители по професионална подготовка, които ще преминат квалификационен курс по „Методика на преподаването на спедиция, транспортна и складова логистика”.

Търговската гимназия осъществи прием по професията „Спедитор – логистик”  в дуална форма на обучение през 2019 година в отговор на потребностите на пазара на труда. Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) обединява фирми, които покриват целия спектър на спедицията и логистиката и има активно сътрудничество с професионалните гимназии в страната при подготовката и обучението на специалисти в професията „Спедитор – логистик“. Посредством това сътрудничество се засилва практическата подготовка на обучаемите и се повишава интересът им към професиите на спедитора и логистика. Като неправителствена организация, работеща в полза на обществото, НСБС подпомага процеса по обучението на високо квалифицирани кадри в областта на транспорта и спедицията.

Работната среща постави началото на едно перспективно сътрудничество  между ПДТГ „Димитър Хадживасилев” и НСБС.