Доц. д-р Маргарита Маринова - статия върху някои възгледи на списание "Промишленост"

Уважаеми дами и господа,

Представяме на Вашето внимание една статия на доц. д-р Маргарита МАРИНОВА, на тема:

ЛИЧНОСТТА, ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА КАТО ДВИЖЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК НА БЪЛГАРИЯ, ОТРАЗЕНИ В СПИСАНИЕ „ПРОМИШЛЕНОСТ“ 1887–1890 г.,
която е свързана с историята на Търговската гимназия.