Историята на поредния успех на Търговската гимназия в областта на статистиката

Една мисъл гласи: „Човек може да постигне всичко, стига да повярва в него“.    

И така, през октомври 2020 година петима прекрасни млади хора повярваха в себе си,  в своите знания и умения, и се изправиха пред едно ново за тях  предизвикателство, наречено  „Европейска олимпиада по статистика за ученици“. Всичко започна с участието на техния ментор Петя Гутева в семинар, организиран от Националния статистически институт, където се представят възможностите и регламентът за участие в олимпиадата по статистика. Г-ца Гутева участва за втора поредна година в тази инициатива. Заредена с ентусиазъм и желание, а вече и с опит в това предизвикателство, след завръщането си в училище, учителката представи на своите възпитаници възможностите, които се разкриват пред тях с участието в „Европейска олимпиада по статистика за ученици“. Привлечени от идеята да са част от нещо различно, Преслава Кожухарова, Биляна Бисерова, Йоанна Митева, Александър Атанасов и Венилиян Първанов - ученици от 11 клас, спец. „Бизнес администрация“,   сформираха два отбора. Момичетата избираха „СПАРКС“ за име на отбора си,  а момчетата – EXVETTA.

Така новосформираните отбори поемаха по трудния и осеян с предизвикателства път на успеха. На първия етап от националния кръг на олимпиадата учениците трябваше да решат три теста, всеки от които съдържа по 10 въпроса, в следните направления:

  • Основни познания по статистика;
  • Използване на официалните източници на статистически данни;
  • Интерпретиране на статистически отчети.

С резултат 91,1 за отбор „СПАРКС“ и 87,8 за отбор „EXVETTA“, учениците на Търговската гимназия се класираха за участие във  втория етап на националния кръг на „Европейска олимпиада по статистика за ученици“.  На този етап учениците трябваше да представят резултатите от направения от тях анализ на масив от данни в областта на  водните услуги и потреблението на вода в България, предоставен от Националния статистически институт.

Отборът „СПАРКС“ избра  да направи Анализ на водните услуги в България за периода 2014-2018 година. С това във втория етап те постигнаха резултат от 84,5 точки, а крайният резултат от двата етапа на националния кръг е 86,2 точки.

Отборът „EXVETTA“ избра да направи Анализ на водните услуги в Северен централен район за периода 2014-2018 година. С това, във втория етап те постигнаха резултат от 79,0 точки, а крайният им резултат от двата етапа на националния  кръг е 81,2 точки.

С тези резултати отборите на Търговската гимназия в Свищов се нареждат сред елитните математически и професионални гимназии по икономика в България.

Високото постижениен на учениците на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ показа, че да мечтаеш е лесно, но да сбъдваш мечтите си е привилегия само на смелите, дръзнали да поемат по трудния път на тяхното осъществяване!