На вниманието на учениците от Търговската гимназия!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Екипът, реализиращ проект “STEMB – STEM + Business” на училището, обявяват конкурс по документи за подбор на ученици от VIII до XI клас, които да работят по обучаване на  чатботи.  Чатботът е  компютърна програма, която отговаря автоматично на запитвания на клиенти,  създавайки усещането за разговор с истински човек. Този диалог се осъществява чрез текст, аудио или други визуални елементи като изображения и емотикони. 

Чатботовете са ефективни асистенти на клиентите и им помагат при:

  • пазаруване в онлайн магазини;
  • проследяване на поръчки;
  • резервиране на нощувка в хотел или маса в ресторант;
  • информиране по различни въпроси и др.

В софтуера на чатботовете има вграден изкуствен интелект (AI). Според много специалисти чатботът е бъдещето на комуникационните и информационните технологии и е инвестиция, която си струва вашето внимание.

Участието в проекта именно в частта му по обучение на чатботи е шанс за обогатяване на портфолиото на учениците и уникално предимство при търсене на работа в сериозни компании в бъдеще. Подбраните кандидати ще получат и еднократна стипендия в размер от 150 лв. за извършената работа. Стипендиите са осигурени от партньора на Търговската гимназия в проекта г-н Емил Перушанов, управител на транспортно-логистичната компания „TOP Removals“, Англия..

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  1. Мотивационно писмо;
  2. Списък на ключови предимства, участия и класирания на кандидата в различни конкурси и състезания от началото на  календарната 2020 г.  до момента (сканирайте/снимайте документите, доказващи участието);

Документите се подават в електронен вид на адрес:  skilly.pdtg@gmail.com в срок до 18.04.2021 г. включително.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

  1. Добре обосновано мотивационно писмо – 10 т.;
  2. Участия в състезания – за всяко международно – 3т., национално и регионално – 2т., училищно – 1т.;
  3. Класиране в състезания до трето място включително – за всяко международно – 3т., национално и регионално – 2т., училищно – 1т.
  4. Успех – Добър – 1т., Мн. добър – 2 т., Отличен – 3т.

 

Учениците ще бъдат класирани в намаляващ ред според събрания бал. Ще бъдат създадени три екипа от по трима ученици, които ще работят под ръководството на г-жа Т. Спасова и г-жа Д. Илиева-Атанасова.