Обучение за работа с 3D принтер в Търговската гимназия

Още една от дейностите по проект “STEMB – STEM + Business”, реализиращ се в Търговската гимназия, бе осъществена през седмицата - обучение на екипа от четирима учители и трима ученици за работа с професионален 3D принтер.

Целта бе да се придобият практически умения за работа с модерната технология и да се изготвят модели на рекламни материали за училището и ОФК „Академик“. Творческият процес ще бъде спонсориран със стипендии по 150 лв. на ученик, осигурени от партньора по проекта г-н Емил Перушанов – управител на транспортно-логистична фирма Top Removals LTD, Англия и член на УС на футболния клуб в града.

С 3D принтирането ще бъдат запознати във времето и останалите ученици, за да могат също да изявят своя творчески потенциал.