ПОРЕДЕН STEM КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“

Екипът, реализиращ проект “STEMB – STEM + Business” на училището, обявяват конкурс по документи за подбор на четирима ученици от VIII до XI клас, които да отговарят за администрирането на съдържанието и графичното оформление на официалния сайт на ОФК „Академик“ в периода 20.04-30.06.2021 г.

Участието в проекта в частта му по администриране на действащ сайт е шанс за обогатяване на портфолиото на учениците и уникално предимство при търсене на работа в сериозни компании в бъдеще. Подбраните кандидати ще получат и еднократна стипендия в размер от 150 лв. за извършената работа. Стипендиите са осигурени от партньора на Търговската гимназия в проекта г-н Емил Перушанов, управител на транспортно-логистичната компания „TOP Removals“, Англия и член на УС на ОФК „Академик“.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  1. Учениците трябва да представят мотивационно писмо;

Документите се подават в електронен вид на адрес:  skilly.pdtg@gmail.com в срок до 21.04.2021 г. включително.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

  1. Добре обосновано мотивационно писмо с посочени специфични  компютърни умения на кандидата – 10 т.;

 Учениците ще бъдат класирани в намаляващ ред според събрания бал. Ръководител на сформирания екип ще е г-н Цв. Борисов.