Конкурс в ПДТГ за кръговата икономика

О Б Я В А

ПДТГ  „Димитър Хадживасиелев“ в партньорство с Петър Зашев  и 3 Step IT организират в чест на деня на икономиста  - 11 юни, конкурс под надслов: „Учениците от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ помагат за развитието на кръговата икономика в България”.

Кои са нашите партньори?

Петър Зашев е асоцииран професор в Stokholm School of Economics, предприемач, инвеститор и дългогодишен приятел на Търговската гимназия, спонсор на  педагогически обмен на учител от гимназията във Финландия, вдъхновител, инициатор и спонсор  на училищни конкурси, свързани с предприемачеството и обединяващи интересите на различни заинтересовани страни.

3 Step IT е финландска компания – един от глобалните лидери в кръговата икономика. Компанията е създала уникален модел, който свързва покупката, управлението и утилизацията на  IT електроника в един ефективен и екологичен процес.

Целта на конкурса е да вдъхнови учениците от Търговската гимназия, както и заинтересованите страни за каузата КРЪГОВА ИКОНОМИКА.

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас. Този модел е насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти.

Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци. Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Този модел разчита на големи количества евтини и достъпни материали и източници на енергия.

Като училище за предприемачи,  ние сме убедени, че силата на съвременния предприемач се крие в неговата готовност да прокара нов път.

В света на съвременното предприемачество е важно да тръгнеш от презумпцията “Защо пък не?” или “Какво би станало ако…” и да разработиш система, в която проблемите се превръщат в решения, сложното става просто, всеки участник във веригата завършва с някаква полза, а самият предприемач получава  финансов “+“! В тази система има много различни участници, отговарящи за своя “участък” – този, който ги обедини в обща еко-система има предимството да предложи нов бизнес модел и продукт/услуга, интересна за клиентите.

            В конкурса може да участва всеки ученик от гимназията. Сформират се 3 отбора, които  по зададени условия ще разработят подробен бизнес план  на една от следните теми:

1. „Грях е да се хвърля храна“ –  учител-ръководител Юлия Благоева Величкова - на длъжност „Заместник – директор по учебната дейност”

2. „Икономика на споделянето“ –  учител - ръководител Здравка Пенчева Здравкова - на длъжност „Старши учител, теоретично обучение”

3. „Биологичните отпадъци като ресурс“ – учител -ръководител Яна Йорданова Гергова - на длъжност „Учител, практическо обучение”

 

Записването на учениците за участие става до 29.04.2021 година при определените ръководители.

Срок за разработване на бизнес плана – до 31.05.2021 година.

Срок за представяне на бизнес плана  за оценка - до 01.06.2021 година.

Срок за  оценка от жури под председателството на господин Петър Зашев  - до 05.06.2021 година.  

Обявяване на резултата от класирането и награждаване на участниците  – до 11 .06.2021 година.