Кариерен форум oнлайн проведоха Стопанската академия и ПДТГ „Димитър Хадживасилев” в Свищов

Онлайн кариерен форум на тема: „Крачка пред другите в икономиката на знанието (на фокус: Кариерната реализация на младежите)” се проведе със съвместното участие на кариерните центрове при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” – Свищов. От търговската гимназия във форума участваха зам.-директорът по учебна дейност Юлия Величкова, Румяна Пенева – педагогически и кариерен съветник, преподавателите Аделина Замфирова и Здравка Здравкова, учениците от 12-те класове. От страна на Свищовската академия специално съдействие при организацията на форума участва гл. ас. д-р Юлиян Господинов, координатор в Кариерния център, участваха организатор Димка Генчева в Кариерния център и студент Иван Йорданов от спец. „Икономика на туризма”, 4 курс.

Димка Генчева разясни на дванадесетокласниците от кои раздели в сайта на Академията каква информация могат да получат желаещите да станат студенти в Свищовското висше училище. Тя поясни, че раздел „Прием” съдържа информацията за начините, сроковете и такси за кандидатстване, както и специалностите, по които се обучават студентите в двете направления „Икномика” и „Администрация и управление”. За специалностите, изписани по азбучен ред в съответното направление, е посочена и подробна информация за програмата на обучение и възможности за реализация след дипломирането на студентите. В раздел „Студентски ресурси” е поместена информация за кариерно развитие, стажове и работа, стипендии и общежития, интернет и др., а възможностите, които свищовските студенти имат за участие в различни проекти и научни форуми, са представени в раздел „Наука”. Особен интерес за участващите в онлайн форума ученици предизвика представения проект „Студентски практики-фаза 2”, по който студентите се обучават в реална работна среда. Димка Генчева поясни също, че раздел „Международна дейност” представя информация и за програма „Еразъм+”, по която студентите могат да участват с цел обучение или практика в чуждестранни университети. 

С участието си във форума, четвъртокурсникът Иван Йорданов, сподели опит и впечатления от живота си като студент в Свищов. Живял и завършил средното си образование в областни градове, Иван отличи предимствата, които крайдунавския град има за студентите. „За мен Свищов не е просто място на временно пребиваване. Градът и Академията ми дадоха много възможности да се развивам и успявам. В Свищов имате време за себе си и близките си, животът е доста по-евтин. За разлика от по-големите университети и градове в страната, тук никой не ви спира по пътя Ви към новите хоризонти, мечти и дейности, а даже Ви се и помага с всички сили. Моля Ви останете, не става всички да сме бегълци. Останете и развийте града, себе си и мечтите си, не само заради другите, а най-вече заради самите себе си”, апелира Иван към учениците от търговската гимназия. Той представи информация за Академията, предимства при обучението, възможности за участия в проекти и в програма Еразъм+, за получаване на стипендии и награди, социално-битовите условия в общежитията. Сред предимствата, които студентът изтъкна за родната Алма матер са още: актуалното портфолио от пазарноориентирани образователни продукти по „Икономика” и „Администрация и управление”; солидното професионално, теоретично и практикоприложно обучение по учебни планове, разработени съвместно с бизнеса и държавната администрация, способстващо успешната реализация на пазара на труда; дипломата и европейското дипломно приложение, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада, които получават възпитаниците на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.

Източник: СА "Д. А. Ценов"