Успешно приключи междинният отчетен период на проект "STEMB" – STEM + Бизнес в Търговската гимназия

Приключи един от отчетните периоди на проекта "STEMB" – STEM + Бизнес – стая за дигитални креативни създатели в Търговската гимназия. Над 80% от дейностите по проекта вече са завършени, а откриването на модерния кабинет предстои в началото на м. юни.

Той разполага с изциклен и лакиран паркет,  нова врата, текстилни щори, цветни модулни работни маси и столове, офис шкафове, въртяща се бяла дъска, съвременни лаптопи, 3D принтер със софтуер, подвижен 65“ телевизор, А3 принтер, графични таблети, аудио система с две мобилни тонколони, шкаф за зареждане на лаптопи, а стените са украсени с прекрасни транспаранти по дизайн на наши ученици, спечелили конкурс за изготвянето им.

Учители и ученици участваха в обучения за използване на 3D принтер, за работа с изкуствен интелект – обучаване на чатботи Skilly, за прилагане на STEM методи в училище, за създаване и поддръжка на електронен магазин.

Работният екип подготви интердисциплинарен проект за работа в STEMB класна стая за креативни дигитални създатели за изготвяне на съвременен действащ сайт със съдържание по изисквания на конкретен клиент. Интердисциплинарният проект включва почти всички класове и учебни предмети: информационни технологии, графичен дизайн, предприемачество, ИТ в професията, работа в електронен магазин, УП - уеб дизайн, икономическа информатика, УП - компютърно счетоводство, програмиране и алгоритмични езици.  Учениците работят по две конкретни задания – официален сайт на ОФК „Академик“ и „Три глътки за третата възраст“.

Партньорът по проекта – г-н Емил Перушанов – бивш възпитаник на Търговската гимназия и настоящ управител на Top Removals Ltd - гр. Лафтън, Великобритания, който е и член на УС на ОФК „Академик“,  преведе първи транш на дарение от 3600.00 лв., част от която е раздадена под формата на еднократни стипендии като награди на ученици, заели призови места в конкурси, проведени във връзка със 136-тата годишнина на училището: за модел на транспарант за кабинет по проект „STEMB - STEM + БИЗНЕС“, за идеен проект на сайт на ОФК „Академик“; за идеи за развитие на сайта „Три глътки за третата възраст”; за поздравителни картички по случай празника на училището. Останалите средства ще бъдат получени отново от ученици, които са се изявили в работата по проекта.

Съгласно обявените в сайта и във Фейсбук страницата на училището регламенти са проведени STEM конкурси и сформирани екипи от ученици за обучение и работа с чатботи и за администриране на изготвения и одобрен от партньора сайт на ОФК „Академик“ – Свищов.

Проектът приключва през м. септември 2021 г.