Дигитални компетенции на счетоводителя – заключителна представителна изява на учениците от клуб „Информационни технологии в счетоводството“

На 07 май 2021 г. се състоя заключителното занятие на клуб „Информационни технологии в счетоводството“ по проект „Подкрепа за успех“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В клуба участваха ученици от специалностите: „Икономическа информатика“, „Бизнес администрация“ и „Електронна търговия“.  Проведеното обучение беше предимно с практическа насоченост и засили  увереността на бъдещите икономисти, че са дигитално грамотни. Това са млади хора, които притежават ключови компетентности в областта на информационните технологии; познават и прилагат на практика счетоводната методология; могат да работят със счетоводен софтуер и уеб базирани информационни системи; знаят повече за интернет банкирането и електронните разплащания, както и за електронните услуги, които използват гражданите и фирмите в България; познават най-новите направления и тенденции в областта на счетоводството – облачно счетоводство, аутсорсване на счетоводни услуги и приложение на социалните мрежи като инструмент за привличане на клиенти,  мобилни решения, счетоводство за онлайн дейност,  социално и зелено счетоводство.

            С дейностите на клуба можете да се запознаете от видео материала „Дигитални компетенции на счетоводителя“.