Най-добра идея за мобилно приложение

Днес, 13.05.2021 г., се проведе онлайн състезание „Най-добра идея за мобилно приложение“, организирано от ПДТГ „Д. Хадживасилев“, за ученици от VI до VIII клас в община Свищов.

Проектите бяха оценявани от комисия в състав: гл. ас. д-р Асен Божиков, преподавател в катедра „Бизнес информатика“ на СА „Д. А. Ценов“; г-н Михаил Николаев – управител на фирма „Спленд дизайн“ ЕООД, който е работодател-партньор на училището и г-н Цветелин Борисов – учител в Търговската гимназия и управител на „Борисов студиос“ ЕООД – официален спосор на състезанието.

В инициативата се включиха осем ученици от СУ „Н. Катранов“ и ПДТГ „Д. Хадживасилев“. Всички те представиха атрактивни, интересни и приложими в живота  идеи.

Комисията работи по следните критерии за оценка:

1. Дизайн

2. Сложност на мобилното приложение

3. Сигурност на мобилното приложение

4. Очакван пазарен дял

5. Съдържание

6. Навигация

7. Представяне на проекта пред публика

След пресмятане на получените точки бяха излъчени следните фаворити:

  1. Александра Павлова – VII в клас, СУ „Н. Катранов“
  2. Симоне Чипрянова – VII в клас, СУ „Н. Катранов“
  3. Михаела Илиева – VIIIб клас, ПДТГ „Д. Хадживасилев“

Наградените участници ще получат като награда ваучер от магазин ZettaByte , на стойност съответно: 50, 30 и 20 лв., осигурени от фирма „Borisov Studios“.

Всички участници ще получат сертификат за участие.

Благодарим на комисията, участниците и спонсора, че направиха реализацията на състезанието възможна!