ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ ОТНОВО СРЕД ФИНАЛИСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКА

За поредна година ученик на Търговската гимназия е сред  финалистите на Националното състезание „Най-добра бизнес идея“. Организатори на състезанието са: Дирекция „Професионално образование и обучение“ към МОН, Институтът по предприемачество на УНСС и Импулсният център за обучение по предприемачество на Национална финансово-стопанска гимназия – София. Домакини на събитието от 10 до 12 май 2021 г. бяха ПГИТ „Проф.д-р Асен Златаров“  - Петрич и Община Петрич.

В състезанието участваха 18 финалисти – ученици от ХІІ клас на професионални гимназии по икономика в страната, преминали успешно предварителна квалификация на Националното състезание, до която са били допуснати 64 идеи. Учениците бяха разпределени в отбори на случаен принцип и работиха по  изтеглена в деня на състезанието тема. Участниците трябваше да предложат иновативна бизнес идея, да направят икономическа обосновка и анализ на всички стъпки по нейната реализация, да убедят националната комисия за силните страни на своята идея и на екипа, който я представя.

Участник от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ във финала на състезанието беше Александра Методиева Атанасова, ученичка от ХІІ-а клас, специалност „Икономическа информатика“. Тя и съотборничките й показаха  отлично ниво на владеене на икономически термини и понятия, умения за  работа в екип и за представяне пред публика и защитиха своята бизнес идея пред националната комисия като истински професионалисти.  

Всички участници във финалния кръг на националното състезание „Най-добра бизнес идея“ и техните учители – ръководители, получиха грамоти от Министерството на науката и образованието, връчени им от г-н Александър Попов - главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ и награди, предоставени от Община Петрич и фирми от местния бизнес.

Учител – ръководител и консултант при подготовката на Александра  за участие в състезанието беше Юлия Величкова – ЗДУД в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“.

Снимки от състезанието ТУК.