ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ" В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ГР. ПЕРНИК

В периода 25-28 май 2021 г. учители и ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, осъществиха обмен на добри практики в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ГР. ПЕРНИК по Национална програма "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ".  Проектът дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна. Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

Екипът от учители и ученици на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, както и гостите от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоеврад /неиновативно училище/, се запознаха с иновация на тема: „Умни класни стаи за привлекателно образование и професионален успех". Наблюдавани бяха уроци по учебните предмети „Право“, „Учебна практика – работа в учебно предприятие“, „Чужд език по професията“ и „Мениджмънт на предприятието“. Домакините представиха разнообразни методи на обучение  и технологии  - Microsoft Teams, Google Classroom, видео материали, Microsoft Forms, Kik.info, Quizizz, Kahoot, Wordart, Liveworksheets, LearningApps. Всяка класна стая е оборудвана с телевизор и зарядна маса с лаптопи. На проведения семинар беше направено обсъждане на уроците, дискутираха се използваните иновативни методи на преподаване и учене. Активно се включиха и учениците от училищата, осъществяващи мобилността.

В рамките на обмена беше посетен  уникалният за Балканския полуостров „Подземен минен музей“, разположен в две от запазените галерии на първия подземен рудник, който е работил от 1891 до 1966 г. В автетична руднична атмосфера домакини и гости имаха възможността да се запознаят с историята на въгледобива - от ръчния добив, през извода на въглища с коне, до съвременните механизирани комплекси.

Благодарим на нашите домакини за споделения опит и прекрасните изживявания! Очакваме с трепет срещата с нашите партньори по проекта - Професионална гимназия по икономика – Перник и Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ -  Русе /неиновативно училище/, планирана да се осъществи от 08 до 11.06. 2021 г., на която ще представим иновацията на Търговската гимназия на тема: „Комуникация и сътрудничество за високи образователно-възпитателни резултати и удовлетвореност на заинтересованите страни“.

СНИМКИ