Награда за оригинално изпълнение на проект в ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев”, гр.Свищов

През учебната 2019-2020 година се включихме в Националния ученически конкурс ,,Посланици на здравето” с проект ,,Споделената храна е по-сладка и здравословна”. В момента когато започнахме дейностите по проекта ни връхлетя вирусът на COVID 19 и трябваше да променим начина на работа. Може би стоейки затворени по домовете си, учениците имаха повече време да проучат, приготвят и споделят снимки на любими сготвени от тях ястия. Направихме електронна книга с рецептите, която и сега може да бъде видяна на сайта на училището. Изпълнихме и другите дейности по проекта и нашите усилия бяха възнаградени. Получихме грамота за първо място за забележително и оригинално изпълнение на проект със заглавие ,,Споделената храна е по-сладка и здравословна” на ученици от трета възрастова група. Грамотата е подписана от Министърът на околната среда и водите. От РИОСВ Велико Търново ни донесоха и подаръци, които да използваме при нашата природозащитна дейност. Сред тях са табло ,,Зеленото богатство на България”, три къщички за птици, компостер и устройство за биологично пречистване на вода.