Ново отличие за учител на Търговската гимназия

С грамота за участието си в  кръгла маса на тема: "Популяризиране на добри практики в обучението по математика и информационни технологии", състояла се на 13.05.2021 г. в гр. В. Търново, бе удостоена г-ца Петя Гутева - учител в Търговската гимназия. Там тя представи иновативната идея за интердисциплинарен урок, съчетаващ информационните технологии с туризъм и математика, който бе реализиран в училището през насктоящата учебна година.

Поздравления, Петя, продължавай да се трудиш и да успяваш!