Випуск 2021 на Търговската гимназия вече е официално дипломиран

На 21.06.2021 г., в Аулата на Търговската гимназия тържествено бяха връчени дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на Випуск 2021. Успешно завършиха своето обучение 47 младежи и девойки от специалностите "Икономическа информатика" и "Организация на туризма и свободното време". Всички издържаха безпроблемно своите матури, а на държавните изпити за професионална квалификация показаха отлична подготовка, по думите на работодателите - членове на изпитни комисии.

Дипломантите бяха поздравени от директора г-жа Румяна Иванова и госта на събитието доц. д-р Румен Ерусалимов, зам. ректор на СА "Д. А. Ценов" - партньор на Търговската гимназия.

Първенец на випуска е Иван Иванов, постигнал успех Отличен 5.95 в периода на своето обучение.

Бъдете щастливи, скъпи момичета и момчета! Нека успехите ви следват и в живота ви да има много поводи с гордост да доказвате своите знания и умения!

На добър час!

СНИМКИ