Урок по биология и здравно образование в посетителския център на природен парк "Персина"

На 24 юни 2021 г. се проведоха учебни часове по биология и здравно образование в Х клас в посетителския център на природен парк "Персина" за изпълнение дейностите по проект по НП ,,Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул "Културните институции като образователна среда”. Темата на урока беше посветена на растителните съобщества. Възхитени сме от работата на хората там за възстановяване и поддържане на биоразнообразието. Вдъхновени сме да пазим нашата природа. Благодарим за преживяването!